OSGB NEDİR? NEDEN GEREKLİDİR?

OSGB’ler, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu Kanun kapsamında çıkartılmış yönetmelikler gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli) oluşan özel kuruluşlardır.

İSG mevzuatı gereği işverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde gerekli tüm önlemleri almak zorundadırlar. Mevzuat, işyerlerini risk gruplarına göre az tehlikleli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırarak her biri için yapılması gerekenleri, alınması gereken hizmetleri ve bunların sürelerini belirlemiştir. İşverenler, İSG mevzuatınca belirlenen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamaktan dolayı birinci dereceden sorumludurlar ve olası denetimler sonucunda ciddi cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalırlar.

İşverenler İSG mevzuatı gereği yerine getirmek zorunda oldukları hizmetler için ya kendi bünyelerinde personel (işyeri hekimi, işyerinin bulunduğu risk grubuna uygun belgeye sahip iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli) istihdam etmek ya da bu hizmetleri OSGB’lerden almak zorundadırlar. 

OSGB’den Hizmet Almak Neden Avantajlıdır?

  • İSG çerçevesinde yasalardan doğan tüm yükümlülükleriniz OSGB tarafından yerine getirilir.
  • Kendi bünyenizde sürekli biçimde İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personeli gibi elemanları görevlendirme yükümlülüğünüz kalmaz. 
  • İşyerinizde bir İSG Birimi kurmanız durumunda Sağlık Hizmetleri için en az 12 m², İş Güvenliği Hizmetleri için en az 8 m² büyüklüğünde oda bulundurma zorunluluğunuz bulunur. OSGB’den hizmet aldığınızda bu zorunluluk ortadan kalkar.
  • İSG Hizmetleri Yönetmeliği’nce belirlenen “Asgari Malzeme Listesi”ndeki malzemeleri işyerinde bulundurma zorunluluğunuz ortadan kalkar.
  • OSGB, çalışanların sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alır, saklar ve gerekli istatistikleri oluşturur.

 

HİZMET SÜRESİ HESAPLAMA

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli tarafından yürütülür. İşyerlerinizin bu personelin hangisinden ne kadar süre hizmet alması gerektiği yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Devamını oku...

 

NACE KODLARI / TEHLİKE SINIFLARI

NACE Kodunuz, İSG Hizmetleri bakımından tâbi olacağınız kuralların ve bu kapsamda hizmet sürelerinizin belirlenmesi bakımından önemlidir. Kanun kapsamındaki tehlike sınıflarından hangisinde faaliyet gösterdiğinizin bilinmesi için NACE Kodunuzun bilinmesi gerekir.

Devamını oku...

 

İSG CEZALARI

İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yerine getirmek zorunda oldukları yasal sorumlulukların yerine getirilmemesi ciddi para cezalarına neden olur. Her yıl yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenen bu cezalarla karşı karşıya kalmamak için lütfen İSG yükümlülüklerinizi yerine getirin.

Devamını oku...

REFERANSLARIMIZ